Aktuellt om fukt

hummelblad

Vi valde Dry Power-metoden

Tidigare dröp fukten längs källarväggarna. Paret började planera för en omfattande dränering kring huset. Men så fick de kontakt med representanter för Dry Power på Hem & Villamässan och nu är väggarna helt torra. “Ärligt talat var vi skeptiska till att installera den här anordningen, vi tyckte det verkade för bra för att vara sant. Garantin gjorde det lättare för oss att våga testa”. Villa & Fritid besökte dem och gjorde ett reportage. Följ med hem till familjen Hummelblad som fått sin källare torr med Dry Power-metoden.
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Fukt i hus stort hälsoproblem

Omkring 40 % av befolkningen har eller har haft allergisymptom av typ astma, eksem eller hösnuva. En av de starkaste riskfaktorerna inomhus har visat sig vara olika typer av fuktproblem i byggnader. Hit räknas indikationer av typen synligt mögel och/eller synliga fuktfläckar på invändiga ytor, kondens på fönster, lossnande eller bubblande golvmattor, översvämningar/ledningsläckage, obehaglig lukt inklusive mögellukt mm. Samband mellan fukt i byggnader och hälsoeffekter har studerats i en lång rad studier på många håll i världen.
LÄS MER PÅ MILJÖFORSKNING

Aktuellt om mögelsvamp och kronisk trötthet

I en amerikansk studie (Brewer 2013) av urin från människor med ”kroniskt trötthetssyndrom” diagnos, upptäcktes gift från mögel, s.k. mykotoxiner hos 93%.
LÄS MER OM STUDIEN