Bli kvitt fukt

Känner du igen den typiska källarlukten? Har du den därhemma har du sannolikt ett fuktproblem och bör överväga att ta itu med det. Skälen till att vatten och fukt tränger in i källaren kan vara många. Som tur är finns det effektiva motåtgärder. Med en luftfuktighet på över 80% kan mögel bli ett problem. Orsakerna till att vatten tränger in i källaren kan vara många. Det finns åtgärder för att akut stoppa vattnet. Och så finns det två permanenta och effektiva åtgärder för att få bukt med vatteninträngningen. Läs mer om hur du kan bli kvitt fukt.

tegelfasad

Orsaker till fukt

Det finns många orsaker till problem med fukt i källare. Men typiskt är att muren tar åt sig vatten från den omgivande marken, läckage och insipprande vatten genom svaga punkter i konstruktionen samt kapillär uppsugning i grunden.
LÄS MER

Fuktförebyggande åtgärder

Fuktproblemen har blivit större på senare tid. Orsakerna är flera: Extrema väder, dränering som fallerar, hög alstring av fukt samt felaktigt bygg- och konstruktionsarbete. Men det finns förebyggande och omedelbara åtgärder att ta till för att komma tillrätta med vatteninträngning och fukt i källare, här är några tips.
LÄS MER

Dränering

Den vanligaste metoden för fuktspärr är dränering. Det blir dock ofta fel och att upptäcka dåligt fungerande dränering efter ett bostadsköp kan bli en dyrköpt erfarenhet.
LÄS MER

Dry Power-metoden

Dry Power-metoden är för de flesta en mindre känd metod än dränering. Metoden beskrivs tekniskt som elektroosmos, torkning av källarväggarna med hjälp av naturlagarna. Den vinner snabbt i popularitet, främst på grund av att det är en betydligt enklare och mindre kostsam process att installera Dry Power än att dränera.
LÄS MER