Dry Power-metoden

Denna metod är mycket mindre känd än dränering. Dry Power-metoden blir dock mer och mer vanlig, till stor del på grund av att processen är mycket enklare och har ett förmånligare pris än dränering. Samlingsnamn för metoden är elektroosmos och den torkar källarväggen med hjälp av naturlagarna. Dokumenterad effekt enligt Norske SINTEF Byggforsk, rekommenderas särskilt vid måttlig vattenbelastning.

Elektroosmos – elektrofysisk torkning av mur och betong

1809 beskrev F. S. Reuss elektroosmos i ett experiment som visade att vattnet kunde tvingas att röra sig genom lera genom att sätta ett elektriskt fält i marken. Elektroosmostekniken utvecklades under mitten av 1970-talet för att torka mur- och betongväggar och är idag den ledande metoden inom elektrofysisk torkning. Metoden är väl dokumenterad för att stoppa och kontrollera fukttransport i porösa strukturer och material såsom betong, tegel, sten, komposit och cement. Principen är ofta använd inom industrin, bland annat på borrplattformar, i bassänger och i brokonstruktioner som har pelare stående i vatten.

Dry Power-metoden är dränering utan att gräva

Illustration-metod-texter

Dry Power-metoden är ren, tyst och billig i drift. Systemet avfuktar murar och grunder genom att små elektriska impulser laddar vattnet med positiva joner. Det positiva vattnet leds tillbaka ner mot den negativa omgivande jorden. Vattnet pressas på så vis ut från muren. De positiva jonerna hindrar även vattnet från att tränga in. Dry Power-metoden är en permanent fuktspärr.

Elektroder installeras i väggen

Installationen är snabb och fordrar endast minimala ingrepp i fastigheten. En rad små hål borras i muren och tunna elektroder placeras i hålen, som därefter försluts. Elektroderna är sammanlänkade med en tunn kabel, slutresultatet är nästan osynligt. Kontrollboxen ställer automatiskt in strömstyrkan efter hur fuktig muren är. Effekten kommer snabbt och upprätthålls så länge systemet är igång.

PLUS MED DRY POWER-METODEN:

 • Förmånligare pris jämfört med dränering
 • Dry Power har 10 års funktionsgaranti och 30 dagars köpgaranti (du betalar inte förrän du ser att fuktproblemet har reducerats och kan själv då välja om du vill ha produkten.) Dry Power har en förväntad livslängd på 35–50 år)
 • Inga ingrepp eller grävning i trädgården, snabb montering
 • Kontroll på totalkostnaderna – fast pris för installationen och en strömkostnad på 50–100 kr per år
 • Kontroll över fukt i väggen – en kontrollbox övervakar fuktigheten och visar hur systemet arbetar
 • Torkar även golvet – golvet kan även bli torrt upp till två meter från väggen
 • Åtgärdar problemet där det uppstod – hindrar vatten och fukt att komma in i källaren

MINUS MED DRY POWER-METODEN:

 • Passar bäst om muren inte är klädd – nedersta delen av eventuell panel eller gipsplatta måste tas bort för montering – och monteras på igen
 • Årliga driftkostnader – energiförbrukning på 50–100 kr per år
 • Förekommer det sprickor i muren, måste dessa tätas före montering
 • Metoden upplever fortsatt en del skepsis på marknaden, även om den är dokumenterad att fungera effektivt