Fuktproblem

Pustat-hus
Så många som 25% av alla nya byggnader har fuktskador redan vid färdigställandet och 50 % av våra hus får någon gång skador på grund av fukt. Fuktskador är även ett vanligt tvistemål vid bostadsaffärer. Problem med fukt i källaren ställer inte bara till med fläckar och dålig lukt. Det kan också överraska med svåra konsekvenser för både hälsa och ekonomi.

Bostadsköp

Känner du till att fukt- och rötskador toppar listan över klagomål vid bostadsaffärer? Ofta handlar det om fuktiga källare och dränering som inte fungerar.
LÄS MER

Mögellukt

Luktsinnet är känsligt för mögel. Den typiska källarlukten är en tydlig varningssignal – din källare kan ha ett fuktproblem.
LÄS MER

Saltutfällning

Om ångspärr saknas utvändigt eller dräneringen är dålig, kan det visa sig som saltkristaller på källarväggens insida.
LÄS MER

Rötsvamp

Rötsvamp angriper virket och bryter ner det. Det finns många olika arter och de förekommer ofta i byggnader.
LÄS MER

Fuktskador

Fuktskador upptäcks årligen i tusentals hus. Det gäller att ta in professionell hjälp för att fastställa orsaken och föreslå lämpliga åtgärder.
LÄS MER

Mögelsvamp

Mögel trivs i fuktig miljö och kan växa till sig otroligt snabbt. Det anses att mögelsvamp är en riktig värsting i fråga om att orsaka hälsoproblem. Ta därför mögelangrepp på allra största allvar.
LÄS MER