Fuktskador

Varje år inträffar 10.000-tals fuktskador. Många fler bostäder har redan svåra fuktskador. Fukten bryter ner byggmaterial och är en källa till mögel- och svampangrepp. Fukt sänker värdet på bostaden och sist men inte minst, fukt kan äventyra hälsan för alla som bor och vistas i ett hem. För att slå fast vad som orsakar fuktproblemen och vad som kan göras åt dem, rekommenderas att utan dröjsmål söka professionell hjälp.

Fuktskador är vanligt

Fuktskador i byggnader och bostäder, och de hälsoproblem som kan bli följderna, har man känt till sedan historisk tid. På senare år har dessa problem aktualiserats igen. Larmen duggar tätt om för täta byggnader, hög alstring av fukt inomhus, felaktiga konstruktioner och byggslarv. Eftersom vi förväntar oss mer extrem väderlek, kommer problemen troligen att accelerera. Det har varit svårt att få klara besked om vilka risker för människors hälsa som detta medför. Idag finns det dock en rad seriösa rapporter som pekar på konkreta samband mellan fukt inomhus och allvarliga hälsoproblem.

För att säkerställa hälsan hos de boende såväl som värdet och livslängden på husen, bör det vara högprioriterat att göra rätt saker när man genomför förbättringar på byggnader. En källare vars yttervägg vetter mot jord och terräng löper stor risk att drabbas av fukt och vatten som tränger in. Vid misstanke om sådana fuktproblem, är det rekommenderat att inte vänta med att söka hjälp från proffs för att avgöra vad det beror på, hur svårt drabbat huset är och vad som kan göras åt det.

Källaren påverkar hela huset

Luften i källare och krypgrund påverkar hela huset. Luften och eventuella farliga ämnen tar sig upp genom bostadens våningar. Mögelskador i källaren har med andra ord stor betydelse för inomhusklimatet i hela bostaden.