Mögelsvamp

Mögel trivs i fuktig miljö och kan växa till sig otroligt snabbt. Hundratals olika arter kan finnas på väggar, på byggmaterial och i rumsluft. Det anses att mögelsvamp är en riktig värsting i fråga om att orsaka hälsoproblem. Ta därför mögelangrepp på allra största allvar.

Mögel och missfärgning av väggar

mogel_vagg

Tillväxt av mögel kan bero på fuktskador i byggnader. Till skillnad från rötsvamp, bryter mögelsvamp inte ner byggnadens trävirke, men den missfärgar väggar och material som kommer i dess kontakt. Lukten av mögel är obehaglig och den kan vara besvärlig att få bort. Man brukar vara tvungen att kassera textilier och annat som drabbats av mögellukt. Men det största problemet med mögelsvamp är troligen hälsoriskerna.

Mögelsvampsporer i luft

Mögelsvampar producerar stora mängder sporer. Det kan ske på kort tid. Sporerna, som är själva fortplantningsenheterna för svampen, är små frön. De bärs av luftburet damm som lätt sprider sig genom luften. Därigenom får vi människor lättare i oss ämnen från mögelsvamp, än ämnen från rötsvamp.

Hälsorisker med mögelsvamp

En miljö med fukt och mögel kan ge upphov till problem med slemhinnor: Svidande ögon, nästäppa, halsont m.m. Allvarliga besvär med huvudvärk, dåsighet, koncentrationssvårigheter, minnesförlust och dåligt allmäntillstånd kan också härledas till fuktproblem i hus enligt de senaste rönen. En del kan också drabbas av allvarliga allergiska reaktioner.

Bli av med mögelsvamp i inomhusmiljö

Det går inte att bli av med mögelsvamp inomhus med mindre än att det underliggande fuktproblemet blir löst. Orsaken till att källare har fuktproblem är oftast att vatten tränger igenom källarväggen. Sedan man kommit till rätta med fuktproblemet, måste en sanering genomföras; allt material som skadats av mögel och röta måste bytas ut. Det gäller även isolering. Rengöring med specialmedel kan hjälpa mot ytliga svampangrepp.

Förbättringar av inomhusluften via ventilationslösningar kan också vara en väg. Men återigen, det första man måste göra är att åtgärda själva orsaken till fuktproblemet.