Hälsorisker med fukt

Hälsoriskerna med fukt är idag väl dokumenterade. Luftvägsinfektioner och allergier är väsentligt vanligare hos människor som vistas i byggnader med fuktskador och mögel. Enligt Folkhälsoinstitutet är hälsoskadorna som kan härledas till farliga utsläpp från mikrobiell växt vid fuktskador, större än de från rökning. Barnen är de mest utsatta för hälsoproblem orsakade av fukt och dålig inomhusluft. Och sådana problem finns i upp till vartannat hem. Man kan bli av med dessa hälsorisker genom att stoppa fukten.

allergi

Barn och hälsobesvär

Barnen löper de största riskerna att drabbas av hälsobesvär orsakade av fukt och dålig inomhusluft. Dessa förhållanden är tyvärr vanliga i en stor andel av våra hem. Att förbättra luftmiljön i bostaden är därför nödvändigt.
LÄS MER

Mykotoxiner

När mikroorganismer får trivas och växa till, blir resultatet skadliga gifter, så kallade mykotoxiner. Man finner mykotoxiner från mögel i textilier, möbler och trä. Det kan vara omöjligt att tvätta bort mögellukt från textilier som förvarats i en fuktig källare.
LÄS MER

Husdammskvalster och mögelsvamp

Med mer fukt följer inte bara farlig mögeltillväxt. Det kan också leda till husdammskvalster, som kan vålla obehag och ohälsa. Insekter och mikroorganismer trivs där fukten finns.
LÄS MER

Allergi och astma

Många människor kan uppleva besvär och drabbas av sjukdom på grund av fukt och dåligt inomhusklimat. Har man problem med allergi och astma är man extra utsatt och kan få väsentligt större problem med hälsan om man måste vistas i byggnader med dålig inomhusluft.
LÄS MER

Hälsobesvär

Det är lättare att drabbas av allergier, luftvägsinfektioner och andra besvär med hälsan om man bor i fuktskadade och mögeldrabbade byggnader. Ett flertal rapporter larmar om samband mellan dålig inomhusluft och en rad hälsobesvär.
LÄS MER