Mykotoxiner

Fuktskador kan resultera i påväxt av mikroorganismer. Du märker det som fula fläckar på väggen. Men mikroorganismerna sprider också skadliga gifter. Mykotoxiner från mögel sätter sig i textilier, trä och möbler. Det kan vara omöjligt att få bort lukten av mögel i kläder som förvaras i en fuktig källare.

mogel

Mykotoxiner skadligare än rökning

Folkhälsoinstitutet anser att hälsoskadorna från farliga utsläpp genom mikrobiell växt vid fuktskador, är större än av rökning. Svampsporer och mykotoxiner kan orsaka trötthet, immunsjukdomar, astma, allergier, ögon- och luftvägsirritation, huvudvärk, kroniska matsmältningsproblem, hosta, frossa, muskel- och ledvärk, hudirritation, yrsel m.m.

Det finns mögelarter som är mycket cancerframkallande. Andra kan ge njurskador. Allergiker reagerar kraftigare på mögelsvampar än icke allergiker, även om de inte specifikt är allergiska mot mögel.

Kronisk trötthet

Kronisk trötthet är ett fenomen som drabbar allt fler. I en amerikansk undersökning av urinen från människor med diagnosen “kroniskt trötthetssyndrom” hittade man mykotoxiner hos 93%. I kontrollgruppen var det 0%. De testades på ochratoxin A, aflatoxins og macrocyclic trichothecenes. (Brewer, 2013).

Åtgärda ​​orsaken till fuktproblemet

En ozonbehandling kan vara nödvändig för att bli av med mykotoxiner i en bostad. Ozonet tar bort mögellukt och dödar kvarvarande mögel samt kvalster och bakterier. Även virus och sporer dör i viss utsträckning. Ozonet bryts ner till syre och är helt ofarligt. De flesta upplever bättre luft. Röklukt och lukt från mattor försvinner också vid ozonbehandling.

Det är dock meningslöst att genomföra en sådan behandling utan att först åtgärda ​​orsaken till fuktproblemet. Annars kommer mikroorganismer och mykotoxiner tillbaka.