Upptäcka fukt

Det behöver inte vara svårt att upptäcka fukt. Du kan ofta se problemet med blotta ögat, lukta dig till det eller mäta det. Det kan finnas flera skäl till fukt i källare, men vanligt är att det beror på vatteninträngning utifrån. Dränering kanske saknas, dränering och andra fukthindrande lösningar kanske inte fungerar som de ska, det kanske finns sprickor i grunden. Fukt är inte farligt men när det kommer i kontakt med organiska material kan det orsaka problem såsom mögelangrepp, svampbildning och dålig lukt. Följderna kan bli skador på såväl hälsa som egendom.

Golvplanka

Mäta luftfuktighet

Man kan mäta fuktighet både i luften, i trä och i väggmaterial som betong. Det anses att en relativ luftfuktighet på över 75 % är liktydigt med fuktproblem och bör ses allvarligt.
LÄS MER

Osynliga fuktskador

Osynliga fuktskador är vanligt i inredda källare; de kan ha omfattande rötskador och mögelangrepp bakom väggarna. Sådana fuktskador upptäcks ofta sent, och de som bor i huset kan få hälsoproblem utan att veta orsaken.
LÄS MER

Synliga fuktskador

Fuktskador i råkällare avslöjar sig ofta som utfällningar av salt på mur- eller betongväggarna. Även svarta fläckar är tydliga tecken på fuktskada.
LÄS MER

Lukt

Du upptäcker lätt den typiska källarlukten, ett tecken på fuktproblem eller mögelsvamp.
LÄS MER