Mäta luftfuktighet

Du kan mäta luftfuktighet med en fuktmätare. Det är ett säkert sätt att ta reda på om du har fukt i källaren. Har du inrett källaren kan det vara svårt att ta reda på vad som döljer sig bakom beklädnad och paneler. De instrument du kan välja mellan kan antingen mäta fukten i luften, mäta fukten inne i materialet genom att man sticker in spetsar, eller scanna fukten genom att hållas emot materialet. Du hittar instrumenten i fackhandeln, eller så ber du ett professionellt företag komma och göra en inspektion.

75% luftfuktighet = risk

Man kan mäta fuktigheten i luften eller mäta fukt i trävirke, murverk och betong. En tumregel är att relativ fuktighet över 75% är värden att se upp med. Mindre än 60% betraktas som torrt. I murverk bör fukten ej överstiga 19%.

Beställ mätning av luftfuktighet eller mögeltillväxt

Protimeter-i-vagg

Förutom att mäta luftfuktighet, kan en del företag även mäta mikroorganismer och påväxt, på såväl väggar och föremål som i luften.