Bostadsköp

Står du inför bostadsköp? Se upp med källare med kraftiga fuktproblem och dränering som inte håller måttet – klagomålen på fukt och röta är de vanligaste vid köp och försäljning av bostäder.

Att lyckas med klagomål vid bostadsköp

Det är inte helt lätt att få rätt om man har klagomål efter köp av bostad. Eftersom bostaden säljs “i befintligt skick”, gäller det att antingen kunna bevisa att säljare eller värderingsman lämnat felaktig eller bristande information, eller att huset är i mycket sämre skick än förväntat utifrån köpesumma och rådande förhållanden, alternativt att kostnaderna för reparera och/eller sanera bostaden kommer att uppgå till 5–6 procent av bostadens värde. Något av dessa kriterier bör uppfyllas för att man ska kunna driva sin sak. Att man får rätt är däremot inte säkert.

Ofta fuktproblem i äldre hus vid bostadsköp

Orstad

I äldre tider var man inte så noga med dränering av byggnader. Det spelade inte heller någon större roll, då källare var tänkta som tvättrum och förvaringsutrymme, inte ett utrymme att bo och vistas i. Eftersom man heller inte isolerade väggar och golv, stängde man inte inne fukt orsakad av dålig dränering.

Här följer några enkla tecken på fuktproblem

  1. Källarlukt
  2. Svällande material
  3. Mögel och missfärgning
  4. Saltutfällning på mur/vägg
  5. Svampbildning
  6. Småkryp (silverfiskar, hästmyror etc.)
  7. Kondens på fönster (kan vara tecken på dålig ventilation)
  8. Fönster och dörrar som blivit skeva eller är svåra att öppna