Hälsobesvär

Hälsobesvär såsom luftvägsinfektioner och allergier förekommer oftare hos människor som vistas i hus med fukt- och mögelproblem. En rad rapporter och studier visar på nödvändigheten att utan dröjsmål ta itu med inomhusklimatet om man får problem med fukt eller mögel.

Barn_grat

Skadliga kemikalier

En effekt av fukt och röta är skadliga kemikalier som både sprider dålig lukt och skapar irritation i luftvägarna. Kvalster, mögel och bakterier är andra problem. Detta skapar ohälsa hos både friska personer och dem som redan har besvär med astma och allergi.

Att fukt skapar hälsobesvär är känt sedan historisk tid

Det är ingen nyhet att hälsobesvär kan uppstå som följd av fukt. Dessa beskrevs grundligt i bland annat Tredje Moseboken. Genom seklerna har ämnet avhandlats i många utredningar och rapporter.

Hälsobesvär på grund av fukt och dåligt inomhusklimat

1. Allergi och annan överkänslighet. För luftvägarna finns tre huvudgrupper: allergi, ospecificerad hyperreaktivitet och specifik kemisk överkänslighet.

2. “Inomhusklimatsymptom”. Irritationssymptom från hud och slemhinnor i ögon och luftvägar, torrhet i hud, hår och slemhinnor samt allmänna symptom som onormal trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga, huvudvärk och illamående.

Hälsobesvär som kan hänföras till fukt och dåligt inomhusklimat

Alveolit, lunginflammation, astma, återkommande luftvägsinfektioner, bronkit (akut och kronisk), eksem och nässelfeber, feber, hosta (akut och klinisk), “hösnuva”, allergisk och ickeallergisk snuva, nästäppa, torr hud, hudutslag och ögonkatarr.

Subjektiva (upplevda) symptom

Retlighet, huvudvärk, irritabilitet, klåda på hud, hals, näsa och ögon, koncentrationssvårigheter, illamående, ledvärk, muskelvärk, nervositet, svaghet, sveda i ögonen, trötthet, torra slemhinnor, törst, håglöshet och oroskänsla.

Dessa symptom kan bero på inomhusklimatet, men behöver inte göra det. Orsaker såsom virus, bakterier eller stress kan också förklara dylika besvär.

“Toxiskt febersyndrom”

Förhöjd luftfuktighet inomhus kan bland annat öka riskerna för luftvägsbesvär, allergier och annan överkänslighet. Att riva, renovera och sanera efter fuktskador kan medföra att biologiskt damm från angripet material sprids i höga koncentrationer. Detta damm kan orsaka besvär, bland annat så kallat toxiskt febersyndrom. Besvären påminner om influensa, med frusenhet, huvudvärk, nästäppa och halsont.