• Fuktmatning-Dry-Power-4

  Dry Power

  Fukmätning-Dry-Power

  Fuktproblem är mycket vanligt i svenska källare. Nu kan du få en permanent fuktspärr i källaren, till överkomligt pris och utan att behöva gräva runt huset. Med Dry Power garanterar vi effekt snabbt, till rimligt pris och med dokumenterat resultat. Om inte din källare har torkat tillfredsställande inom 30 dagar, behöver du inte betala någonting.

 • F-E-Hand-linje-2

  Dry Power

  F-E-Hand-linjeFuktproblem är mycket vanligt i svenska källare. Nu kan du få en permanent fuktspärr i källaren, till överkomligt pris och utan att behöva gräva runt huset. Med Dry Power garanterar vi effekt snabbt, till rimligt pris och med dokumenterat resultat. Om inte din källare har torkat tillfredsställande inom 30 dagar, behöver du inte betala någonting.

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Bli kvitt fuktproblemet för gott med Dry Power

Med den ledande metoden inom elektrofysisk torkning av mur och källare, garanterar vi snabb, kostnadseffektiv och verkningsfull torkning av din källare. Med hjälp av enkel montering av elektroder i grundmuren, kommer din källare att befrias från fukt och hälsofarligt inneklimat.

Dry Power driver effektivt bort fukten från källarmurar och grunder och fungerar i de flesta väggar av tegel, betong, cement och sten. Med hjälp av små, ofarliga elektriska impulser laddas vattenmolekylerna i väggen med positiva joner. I enlighet med naturens lagar vandrar vattnet ut mot den negativa jorden och muren blir torr.

Illustration-metod-texter

Fuktskydd med dokumenterad effekt, utan grävning

Dry Power bygger på beprövad teknik och välkända principer om elektroosmos. Metoden är vetenskapligt testad av Norges Byggforskningsinstitutt, NBI. Det finns över 100.000 installationer bara i Europa.

ByggforskrapportEn installation har utvärderats under sex år i en större fastighet i Fredrikstad i Norge. Fuktproblemen var från början stora och ytterväggarna placerade under grundvattennivå. NBI konstaterar att fukten i innerväggarna i fastighetens källare hålls på en tillfredsställande nivå. Läs hela rapporten här.

Metoden rekommenderas och är den föredragna fuktspärrlösningen hos bland annat US Army Corpse of Engineers. Metoden har sitt ursprung i elektrofysiken och inte i byggbranschen, varför den möter visst motstånd bland mer traditionella dräneringsföretag.

Installation av Dry Power i din källare

Gratis besiktning och fuktanalys
En fackman som representerar Dry Power besöker fastigheten och gör en analys av fuktsituationen. Om vi finner Dry Power vara en lämplig lösning, överlämnar vi en fuktanalys samt ett icke bindande prisförslag på installation av permanent fuktskydd. Önskas installation, avtalas tidpunkt med montör.

Snabb installation utan grävning
Elektrodpluggar placeras i hål med ca 60 cm mellanrum, ca 20 cm ovanför golvet. En kontrollenhet monteras. Härifrån sänds de små elektriska impulser som laddar vattenmolekylerna och får vattnet att vandra mot jord, ut från muren. Elektroderna kan även monteras utvändigt, strax ovan markplan. Vid installationen av Dry Power mäts fuktnivåerna och köpare och installatör avtalar om ett nytt besök.

Efterkontroll och garanterat resultat
Inom 30 dagar utförs en ny mätning av montören och resultatet stäms av med fastighetens ägare. Om resultatet ej skulle vara tillfredsställande, demonteras kontrollenheten och ingen betalning behöver ske. Har väggen torkat enligt avtal, ges en funktionsgaranti på 10 år. Anläggningen har en förväntat livslängd på flera tiotals år och någon efterkontroll eller service är inte nödvändig.

Varför välja Dry Power-metoden?

Gratis besiktning och fuktanalys av källaren
Efter besiktningen mottar du en fuktanalys och ett icke bindande prisförslag på montering av Dry Power.

Garanterad effekt på 30 dagar och 10 års garanti
Efter 30 dagar kommer vi och gör efterkontroll och mäter fukten i muren. Om torkningen av källaren inte är tillfredsställande så betalar du heller ingenting. Dry Power har 10 års funktionsgaranti och förväntad livslängd på flera tiotals år.

Ingen grävning eller tidskrävande processer
Du slipper grävning och stora ingrepp på hus och trädgård. Dry Power är rent, diskret och ljudlöst. Monteringen är gjord på en dag.

Mest effektiva metoden mot kapillärt uppsug
Dränering klarar sällan att hindra att vatten från marken sugs upp i grundmuren. Dry Power hindrar kapillärt uppsug och torkar även golvet.

Bli kvitt hälsofarligt inneklimat och lukt
Hälsorapporter beskriver samstämmigt att fuktigt inneklimat kan förvärra eller leda till allvarliga sjukdomar.

Kontroll på fukten
Kontrollenheten övervakar fuktigheten i väggen och sänder ut pulser baserat på vattentrycket.

Inga dolda kostnader
Du får ett fast pris att förhålla dig till. Montaget är berättigat till ROT-avdrag. Driftskostnaden (ström) är 50–100 kr om året.

God dokumentation av effekt
Metoden är utredd och testad med goda resultat av en rad internationella fackinstanser. Norges Byggforskningsinstitutt gjorde bl. a. ett omfattande test över sex år redan 2001.

Fungerar i alla typer av byggnader med källare
Systemet hat monterats med god effekt i såväl stora företagsfastigheter som flerbostadshus och småhus.

LÄS MER OM DRY POWER PÅ DRYPOWER.SE