Osynliga fuktskador

Att inreda källaren kan leda till osynliga fuktskador. Rötskador och mögelangrepp kan breda ut sig bakom väggarna utan att upptäckas innan de blivit omfattande. Skadorna är svåra att upptäcka och i värsta fall kan de som bor i huset drabbas av hälsoproblem, utan att förstå varför.

Husets andningssystem

osynliga_skador

Att isolera och förbättra i källaren kan vara lockande. Men görs det på ett felaktigt sätt kan det få svåra konsekvenser, både ekonomiskt och för husets funktion. Källaren är nämligen något av ett husets andningsorgan. Ett system som inte får äventyras.

Gillestugor som fuktfällor

Många gör om sina råkällare till gillestugor och boningsytor. Men väggar och parkettgolv kan dölja skador som röta och mögel. Vid misstanke om fukt, lätta på en panelbräda eller gipsskiva och inspektera där bakom, för att avslöja eventuella osynliga fuktskador. Röta på golvlister är ett annat tecken att leta efter. Ta gärna hjälp av ett fuktmätningsinstrument.

Svamp- och mögelanalys i jakten på osynliga fuktskador

mogel_narbild

Professionella företag kan göra svamp- och mögelanalys i din källare. Firmor som specialiserat sig på fuktstoppande lösningar erbjuder ofta gratis besiktning och kontroll av luftfuktigheten. De har kunskapen och medlen för att avslöja osynliga fuktskador i källaren.