Saltutfällning

Saltutfällning bildas när fukt vandrar genom väggen och bildar kristaller på insidan av källarväggen. Detta beror på dålig dränering eller på att utvändig fuktspärr saknas eller brister i funktion. Saltutfällning syns som vita pulveraktiga spår eller rosor, från källargolvet och upp längs väggarna.

Fukt- och vattensugande mur

Saltutfällning orsakas enbart av fukt: Dränering som fallerar, grundmursplatta/platon med brister, rabatter och gräsmattor som ligger med jorden i direktkontakt med fukt- och vattensugande mur/vägg. Vatten vandrar via puts eller byggsten och tar sig mot målarfärgens baksida. På sin väg har vattnet löst upp salter från puts och murunderlag. Genom kapillärsugning kan det även bildas saltutfällning på golvet.

Vita spår

salt2

Fukt tar sig upp från marken genom porerna i grundkonstruktionen via kapillärkraft och tar med sig skadliga salter. Fukthalten i konstruktionen varierar ständigt och denna omväxlande vätning och torkning får salterna att expandera och dras samman. En process som bryter ner murverk, gips och färg. Stora mängder fukt som avdunstar på väggarna, visar sig som en yta av saltrester.

Förhindra saltutfällning

Enda sättet att få stopp på processen är att förhindra tillförsel och tillströmning av fukt. Det finns ingen målarfärg som är så diffusionsöppen att den låter all fukt komma ut. Om fukttrycket däremot är väldigt måttligt kan en mycket diffusionsöppen målarfärg fungera.

Borsta bort saltutfällning

Det vita pulvret går att ta bort med torrborstning. Undvik att tvätta med vatten, som tillför mer fukt till underlaget. Saltutfällning är vanligt i äldre byggnader. Även en liten fläck är ett tydligt tecken på att det finns ett fuktproblem.